American Adventure

Výměnný pobyt studentů BiGy na Blanchet Catholic School v Oregonu spojený s návštěvou New Yorku.

představujeme naši školu

První den našeho pobytu v Oregonu - fotografie z příletu na mezinárodní letiště v Portlandu a z cesty školním autobusem do Salemu. Cesta byla dlouhá, nicméně příjemná a všichni dorazili v pořádku. Na letišti už na naši výpravu čekala paní Margaret Thumel - iniciátorka a hlavní organizátorka celé akce a ředitel školy Blanchet Catholic School pan Tony Guevara. Krásný školní autobus nás přivezl až do Salemu, hlavního města Oregonu, státu na severozápadním pobřeží USA. Následovalo občerstvení ve škole Blanchet, setkání s hostitelskými rodinami a odjezd do dočasných amerických domovů.

 gallery

Druhý den našeho pobytu jsme prožili další den plnosti s našimi milými hostiteli a novými přáteli. Odpolední mše s váženým arcibiskupem panem Johnem Vlaznym s jeho srdečným požehnáním pro naši cestu, inspirativní zkouška s umělkyní a pedagožkou Carol Ann Manzi, nádherný společný koncert našich a amerických studentů a večerní setkání všech dětí, zástupců školy Blanchet a hostitelských rodin.

 gallery

Pondělí 31.10.2016 byl náš první školní den na místní katolické střední škole Blanchet. Naši žáci se v 8h ráno u recepce v hlavní vstupní hale setkali se svými Shadows – americkými spolužáky, kteří je školou provázejí a vysvětlují, co je třeba. Setkávají se tak každý školní den ráno. Všichni naši žáci mají svůj rozvrh hodin a účastní se běžné školní výuky. Mají tak možnost si procvičovat a zlepšovat především anglický jazyk a zároveň si rozšiřovat obzory i v dalších odborných předmětech. Náš první školní den v Salemu se nesl v duchu amerického svátku Halloween, kdy se nejen škola, ale také zahrady a domy zdobí dýněmi, rostlinami či plody typickými právě pro toto roční období – podzim je tu krásný, slunečný a plný barev podzimního listí. Studenti i učitelé se v tento den převlékají do rozmanitých kostýmů a užívají si den plný zábavy. Večer se lidé scházejí na večírky a rodinná posezení a malé děti převlečené za pohádkové postavičky či roztomilá strašidýlka chodí na tzv. Trick or treating, kdy do košíčků sbírají od svých sousedů malé dobroty. Lidé si celý den mezi sebou přejí Happy Halloween! I naši žáci tak měli možnost prožít tento v Americe populární svátek jak tady ve škole Blanchet, tak doma se svými rodinami.

 gallery

Úterý 1.11.2016 se neslo v duchu slavnosti Všech Svatých, kterou si celá škola připomněla mší All Saints Mass, kterou koncelebroval i náš otec Slavomír. Jejím hlavním celebrantem byl kněz Ivan z Argentiny, který zde v Salemu působí na farnosti Sv. Johna. Přítomni byli také naši a další zahraniční žáci a učitelé a mše tak měla kromě krásného poselství, které pronesl otec Ivan i mezinárodní a kosmopolitní atmosféru.  

Ve středu 2.11.2016 jsme na celoškolním shromáždění představili naši zemi, naše město a také naši školu. Samozřejmě i žáci a učitelé z Bigy se postupně všem v angličtině představili a nakonec došlo i na společný tanec všech zúčastněných. Jsme moc rádi, že se prezentace vydařila a dle ohlasů našich amerických kolegů a spolužáků se všem moc líbila. Díky!

 gallery

Ve čtvrtek 3. listopadu jsme prožili krásný den v klášteře Mount Angel Abbey, kam nás doprovodil pan ředitel Guevara a kde se s námi setkal pan arcibiskup John Vlažný. Nejdříve jsme společně prošli křížovou cestu a u každého zastavení jsme s otcem Slavomírem společně rozjímali. Zde žijí, studují, meditují a pracují Benediktinští mniši. Klášter byl založen v 2. polovině 19. století, kdy sem do Oregonu přišli mniši ze Švýcarského opatství v Engelbergu s cílem najít větší náboženskou svobodu. Toto místo a okolí jim velmi připomínalo švýcarské hory, proto zde zůstali. Je zde také nejstarší katolický seminář na severo-západním Pacifiku pro budoucí mnichy a kněze. V areálu je i penzion pro návštěvníky, zvonice Bell tower s kostelem Abbey Church a nádherná knihovna, kde lze najít knihy staré až 800 let! Místo má velmi příjemnou a uklidňující atmosféru. Výhledy do okolí jsou jedinečné! Kromě toho milovníci přírody mohou obdivovat místní flóru, která velmi připomíná vegetaci rakouských a švýcarských Alp. Hora, na které je klášter postaven je poseta azalkami, rododendrony, africkými fialkami, liliemi, divokými orchidejemi, jsou tam vzrostlé cesmíny, které se tu používají k vánočním dekoracím, na kopci nahoře rostou ohromné sekvoje a cedry, růže a ovocné stromy....všude kolem zelené louky a úrodná pole s půdou sopečného původu - v okolí jsou vidět majestátní hory Sv. Helena, Mt. Adams (stát Washington) a Mount Hood se zasněženou "čepici" ve státě Oregon.

 gallery

Náš sobotní výlet dne 5. listopadu byl na pobřeží Pacifiku, jak se tady říká Tichému oceánu. Je stále jasno, teplo, slunečno…První zastávkou bylo rybářské městečko Newport s návštěvou oregonského akvária a krásnými vyhlídkami na pobřeží Tichého oceánu. I když se počasí změnilo ze slunečného na deštivé, výlet jsme si užili tak, jako tak! Ve zdejší oblíbené rybí restauraci Rogue jsme mohli ochutnat místní speciality – halibut nebo světlého tuňáka, kterému se tu v rybářském slangu přezdívá chicken of the sea. Posilněni jsme se vydali dále na sever podél divokého, avšak nádherného pobřeží. Pro většinu z nás to byl nezapomenutelný zážitek.  Tichý oceán má ohromnou sílu a nepopsatelné kouzlo. Navzdory „mírnému“ úžasu našich hostitelů jsme neodolali a do oceánu nadšeně vykročili. 

 gallery

Neděli 6. listopadu jsme strávili slavnostně. Společně jsme navštívili mši sv. v novém kostele v Kaizeru. Náš duchovní průvodce Slavomír mši sv. koncelebroval.  Prožili jsme velice pěkné společenství modlitby. Zbytek svátečního dne jsme strávili společně s našimi rodinami.  

 gallery

Další školní den v pondělí 7. listopadu naše děti odjíždí na tzv. FOB aktivity. Znamená to, že nejlepší studenti školy jsou pozváni do komunity, která realizuje dobročinné aktivity. Tyto aktivity mají velikou společenskou prestiž. Zaměstnanci školy a tito žáci např. pravidelně darují krev a slouží jako dobrovolníci. Naši studenti tedy tento den se svými Shadow students odjíždí do domova důchodců, kde budou několik hodin hovořit s klienty domova. Toto Centrum pro seniory je v městečku pod klášterem Mount Angel Abbey a spravují jej řeholní sestry Benediktinky. Naši studenti a jejich spolužáci z Blanchet Catholic School se rozdělili do malých skupin a s jednotlivými seniory vytvářeli výzdobu na téma blížícího se amerického svátku Thanksgiving, u nás známého pod názvem Díkůvzdání.

Po návratu pokračovali ve výuce ve škole Blanchet. Naši žáci zde navštěvují hodiny jazyka anglického a španělského, ale také předměty jako je náboženství, anatomie, světová historie, finanční gramotnost, algebra, digitální média, fyzika, biologie, americká vláda, umění, literatura, hudba, výchova ke zdraví, společenské vědy a další. Ve škole jsou velmi spokojeni, navázali přátelství s americkými spolužáky, zlepšují si angličtinu a rozšiřují si své obzory.  

Kromě naší partnerské školy Blanchet Catholic School v Salemu jsme měli následujícího dne 8. listopadu možnost poznat i další oregonskou střední katolickou školu, kterou je Marist Catholic High School v nedalekém městě Eugene, kde žije asi 160 000 obyvatel. Naše žáky přivítala paní ředitelka, její zástupkyně pro výuku, ředitel přijímacího řízení a také starostka města Eugene. Společně jsme si prohlédli celou školu, jednotlivé učebny, odborné laboratoře, tělocvičny a školní hřiště, kde žáci hrají např. softbal, lacrosse, americký fotbal, baseball a další zde v USA oblíbené hry. Nadchlo nás také školní divadlo, hudební učebna a krásný park s fontánou a sochami, kde mohou žáci i učitelé studovat nebo relaxovat mezi výukou. Po prohlídce se naši studenti seznámili se svými Marist Shadows, kteří je doprovodili do vyučování. Následoval oběd a diskuze se studenty posledního ročníku, tzv. senior students, kteří se s námi podělili o své zkušenosti s prací v rámci předmětu Christian Community Service, který je zde v USA běžnou součástí školního vzdělávacího programu na katolických školách. Jejich osobní zkušenost, sdělení a následná společná neformální debata byla pro nás všechny velmi cenná a inspirativní. 

 gallery  

Ve středu 9. listopadu jsme měli zkrácenou výuku a již dopoledne jsme s americkými spolužáky a učiteli vyrazili do Portlandu, kde jsme měli jedinečnou příležitost zúčastnit se slavnostní mše k zakončení Roku milosrdenství v hlavní katedrále, která se nachází v centru města. Hlavním celebrantem mše byl náš přítel a duchovní vůdce pan arcibiskup John Vlažný, se kterým jsme měli tu čest se tady v Oregonu osobně setkat již několikrát. Mše se zúčastnili zástupci z řad studentů i pedagogů ze všech katolických škol, které spadají pod místní arcidiecézi. Znovu jsme se tak setkali také s kolegy z Marist Catholic High School v Eugene, kterou jsme navštívili den předtím. Mše v krásném prostoru katedrály měla velmi slavnostní, ale zároveň přátelskou atmosféru. Na chvíle při ní společně strávené budeme dlouho vzpomínat....

 gallery  

Odpoledne ještě česká Bigy výprava navštívila generální zkoušku známého muzikálu "Sounds of music" na nedaleké střední škole v Lake Oswego....dojmy jsou ohromné! Vše zařídila naše americká maminka Laura Beyer. Děkujeme! 

Ve čtvrtek 10. listopadu se studenti Bigy kromě výuky ve škole Blanchet zúčastnili komentované prohlídky sídla oregonské vlády v budově Oregon State Capitol v doprovodu pana Kevina Mannixe, významného oregonského advokáta a politika, který v budově Capitolu mnoho let pracoval jako poslanec i jako senátor. Dnes působí v Salemu mimo jiné jako prezident nadace Salem Catholic Schools Foundation.

 gallery  

Z budovy Capitolu se všichni přesunuli zpět do školy Blanchet, aby v doprovodu svých amerických Shadow students, kteří po celou dobu pobytu ve škole působili jako jejich rádci a průvodci, vyslechli přednášku Boba Welche, charismatického spisovatele, novináře a profesora na University of Oregon v Eugene. Přednáška vyústila ve velmi zajímavou debatu a odměnou pro všechny studenty a pedagogy byl dárek v podobě knihy Pebble in the Water, úspěšného románu pana Welche, včetně autogramu autora. Na závěr našeho pobytu v Salemu uspořádala škola Blanchet a hostitelské rodiny večeři na rozloučenou se speciálním menu na téma blížícího se amerického listopadového svátku Thanksgiving.    

 gallery  

Tím ale naše americké dobrodružství neskončilo. Čekala nás ještě cesta na východní pobřeží do New York City, největšího města USA, kde jsme poznali mnoho známých míst a památek…okouzlilo nás romantické nádraží Grand Central, vánočně osvětlené kluziště Bryant Park u krásné knihovny New York Public Library, pohodová atmosféra ve čtvrti Greenwich Village a veselý Central Park ještě v barvách podzimu, nadchla nás jízda trajektem na Staten Island s úžasnou vyhlídkou na Sochu Svobody při západu slunce a také procházka po mostě Brooklyn Bridge, ze kterého jsme obdivovali pohled na noční Manhattan. Klid uprostřed města, které nikdy nespí, jsme našli při ranní mši v neogotické katedrále Sv. Patrika na 5. Avenue. Poté jsme zamířili k nedalekému Rockefellerovu Centru, kde jsme pozorovali zdobení největšího vánočního stromu v NYC. Některým účastníkům výpravy se líbilo reklamami osvětlené náměstí Times Square, jiní dali přednost procházce parkem podél majestátní Hudson River. Mnohé zaujala nabídka jazzových koncertů v Lincoln Center či muzikálů na slavné Broadway. Viděli jsme toho hodně, vše se ale za pár dní stihnout nedá, pokračování příště! 

 gallery  

Mgr. Jaroslava Řetická

 

představujeme naši školu

představujeme Žďár v USA

představujeme Prahu v USA