Informace pro uchazeče o studium

Informace k organizaci předávání rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky

Vážení rodiče, milí uchazeči,

protože se blíží termín zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek, dovolujeme si Vám připomenout některé důležité informace. Výsledky by měly být podle informací Cermatu zveřejněny 27. dubna 2018 do 12.00. Jakmile výsledky obdržíme, uveřejníme seznam přijatých uchazečů na našich webových stránkách, anonymně, pod evidenčním číslem, které jste obdrželi na pozvánce k přijímací zkoušce.

Uchazeči a jejich zákonní zástupci mají právo se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§ 36/3 správního řádu). Za tímto účelem je jim umožněno seznámit se s těmito podklady v pátek 27. dubna 2018 od 12.00 do 13.00 v ředitelně školy.

Od okamžiku zveřejnění výsledků na našich webových stránkách Vám zároveň budeme připraveni vydat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu na naší škole. Dostavit se tedy můžete už v pátek 27. 4. 2018 od 15.00 do 17.00.  Pro rozhodnutí si můžete přijít také v pondělí 30. dubna 2018 od 8.00 do 15.00.

Odevzdat zápisový lístek bude možné od 27. dubna 2018 do 15. května od 8.00 do 15.00 v kanceláři školy. 7. května 2018 bude budova školy z technických důvodů uzavřena, v nutných případech je možné si domluvit konkrétní termín telefonicky (566 502 470).


   Těšíme se na setkání s Vámi.