Podpora nadaných studentů

Bigy pracuje s talentovanými žáky

Biskupské gymnázium systematicky pracuje s talentovanými žáky ve všech oborech. Využívá nejefektivnější formy a metody individuálního vzdělávání.

  • individuální přístup k jednotlivým studentům a jejich příprava na oborové soutěže
  • studentské odborné stáže na vědeckých pracovištích

ústavy Akademie věd ČR

fakulty UK, MU

  • on-line kurzy vedené v angličtině lektory ze zahraničních univerzity (Johns Hopkins University)
  • středoškolská odborná činnost
  • individuální vzdělávací plány
  • studium v zahraničí

 „Velký talent není možný bez velké síly vůle.“         Honoré de Balzac