Projekt N. 57

Výuka jazyků on-line


Na Bigy se pořád něco děje. Nepodléháme pasivitě a vrháme se do různých vzdělávacích aktivit.  V říjnu jsme například začali formou unikátního e-learningu prohlubovat naše znalosti v cizích  jazycích. Rozšiřujeme si slovní zásobu, kterou doplňuje gramatika. V průběhu lekce vše procvičujeme na doplňovacích cvičeních, cvičeních založených na správném seřazení slov ve větě, poslechu dialogů dvou rodilých mluvčích nebo na porozumění textu. Naši úspěšnost u jednotlivých úloh nám poté ve stručném videu sdělí například Pavel Liška. Kapitolu ukončíme shrnujícím testem, na jehož konci se dozvíme naši procentuální úspěšnost, nebo například počet naučených slovíček.

Alena Klementová - 4.B