Výchovné poradenství

Zaměření činnosti výchovného poradce.

Výchovný poradce: Mgr. Hana Fejtová 
Kabinet českého jazyka a dějepisu, č.215 (první patro) 
Telefon:  566 502 481 
E-mail: hana.fejtova@bigyzr.cz 
Konzultační hodiny:  PO  12:45 - 13:30   

                                    ČT   13:40 - 14:25

                                    PÁ    7:00 - 7:50        (kdykoli dle dohody)

 Jedním z důležitých cílů výchovného poradenství na naší škole je vytváření vstřícné, klidné a přátelské atmosféry mezi všemi, kteří zde buď studují, nebo vzdělávají a vychovávají, ale také mezi těmi, kteří své děti podporují.

Výchovné poradenství je zaměřeno na několik oblastí:
Pomoci talentovaným žákům lépe rozvíjet jejich schopnosti. K tomu vede několik cest. Jednou z možností je vypracovat na základě doporučení odborníků z PPP individuální vzdělávací plán (IVP), který  je přizpůsoben zájmům žáka. Další možností je nabídnout spolupráci s odborníky na zajímavých pracovištích, např. s Akademií věd České republiky (účast na projektu Otevřená věda), TALNET.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP): žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním. Pro jejich vzdělávání hledáme vhodné formy a metody výuky odpovídající jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, vytváříme nezbytné podmínky pro jejich vzdělávání.
Spolupráce s rodiči – nejen v době „rodičovských schůzek“.
Spolupráce s odborníky (z PPP a SPC, s odbornými lékaři, též s Policií ČR, pracovnicemi sociálního odboru atd.). 
Profesní zaměření žáků druhých ročníků (výběr seminářů pro třetí ročník) a žáků maturitních ročníků (výběr vysoké školy). 
Prevence sociálně patologických jevů – organizování seznamovacích kurzů, zadávání a vyhodnocování sociometrických dotazníků. V této oblasti výchovný poradce úzce spolupracuje s metocikem pravence, kterým je Mgr. Blanka Černá.
Výběr asistentů pedagoga – především pro tělesně postižené žáky. 
Pomoc při přípravě přijímacích zkoušek.

Důležitou součástí poradenské práce je naslouchání druhým i podpora všech při zvládání náročných situací. Pokud někomu lépe vyhovuje jiné než osobní setkání, je možné využít i výše uvedenou mailovou adresu.

Každý žák je pro nás důležitý a rádi se podílíme na správném růstu jeho osobnosti. Jsme tedy otevřeni všem, kteří se pro naši školu rozhodnou, a samozřejmě všem, kteří se již rozhodli.  

                                                                      Mgr. Hana Fejtová