Výsledky přijímacího řízení k 8-letému studiu

Informace pro uchazeče o 8-leté studium

Informace pro přijaté uchazeče:
Odevzdat zápisový lístek bude možné od 27. dubna 2018 do 15. května od 8.00 do 15.00 v kanceláři školy. 7. května 2018 bude budova školy z technických důvodů uzavřena, v nutných případech je možné si domluvit konkrétní termín telefonicky (566 502 470).  

Pokud se rozhodnete, že ke studiu na Biskupské gymnázium nenastoupíte, sdělte to prosím přímo při přebrání rozhodnutí o přijetí, nebo později osobně v kanceláři školy, případně e-mailem (skola@bigyzr.cz).  

Informace pro nepřijaté z důvodu velkého počtu uchazečů:
Uchazeč je oprávněn odvolat se proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání. Pokud uchazeč po rozhodnutí o nepřijetí požaduje podat odvolání, je tak možné učinit do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání uchazeč podává řediteli školy.  

výsledková listina - po opravě bodů CERMATEM