ZKOUŠKOVÉ CENTRUM NA BIGY

Mezinárodní zkoušky YLE

 

Mezinárodní zkoušky YLE tedy Starters, Movers a Flyers mohou skládat na naší škole

studenti ve věku 11-15 let.


Zkouškové centrum  na Bigy bylo založeno pod patronací Britské

Rady v Českých Budějovicích před dvěma roky. Žáci z naší školy, ale i z přilehlých

základních škol si nejprve testy napíší nanečisto a v červnu pod dohledem examinátorů

Britské rady probíhají YLE zkoušky, které jsou hodnoceny přímo v Anglii.

Na naší škole se více jak 20 studentů pyšní certifikovaným diplomem cambridgeských

zkoušek YLE.

Na složení mezinárodních zkoušek PET, FCE a CAE musejí studenti zajet do Zkouškových

center Britské Rady, jejíž kurzy jsou pro naše studenty nejblíže v Jihlavě a v Brně.

Jak studentům pomoci při výběru správné úrovně zkoušky?

No přece pomocí jednorázových "mock testů". A ty nám přijíždějí realizovat pracovníci

Zkouškového centra Britské rady při VŠP v Jihlavě v zastoupení RNDr. Jitky Ryškové a

speciálně vyškolených pracovníků Britské rady. Studenti si pak ověří své znalosti a

dovednosti v oblasti čtení, použití jazyka v praxi, poslechu a mluvení. Za tři roky již více než

sto studentů si vyzkoušelo mezinárodní zkoušky nanečisto a mnoho z nich pak složilo

cambridgeskou zkoušku.

Sdružení rodičů a přátel Bigy podporuje skládání certifikovaných zkoušek a úspěšným

řešitelům hradí 50% ceny cambridgeské zkoušky.Jsem moc ráda, že jsem si mohla zkusit mezinárodní zkoušku v angličtině a uspěla jsem.

Je to pro mě dobrá zkušenost a určitě v budoucnu zkusím složit i vyšší úroveň.

Anežka Miškovská, sekunda

Jsem rád, že jsem mohl skládat cambridgeskou zkoušku na Bigy a byl velice dobrý nápad

předat nám certifikát tak slavnostně - při otevření Anglické knihovny.

Ondra Mašek, sekunda

Bylo fajn zkusit složit cambridgeské zkoušky a potom uspět, protože jsme si tak mohli

naostro ověřit svoje znalosti.

Zuzana Rudelová, tercie