WE ARE THE READERS

Týden s anglickou knihou

Projekt EU We are the readers

Slavný český shakespearolog...

Ve čtvrtek 11. května se studenti i učitelé gymnázia zúčastnili výjimečného,...

Prezentace EU projektu

We are the readers

Plnění grantové smlouvy

Erasmus+ KA 101 022 867

Worksheets We are the readers

Pracovní listy do výuky angličtiny

Významný host na Bigy

Pan profesor Martin Hilský, významný shakespearolog.

Drákula v Pardubicích

Studenti Bigy opět v Pardubicích na anglickém divadelním představení

Peter Black potřetí

Studenti tercie na anglickém představení.

Vzdělávání v anglicky...

Projekt Erasmus+ s paní Janet.

Anglické školství s paní Janet

Opět přivítáme Janet Wingate.

Read and Have Fun

Seminář OUP pro učitele AJ.

Seminář OUP na Bigy

Pozvánka pro učitele AJ ZŠ