Český jazyk

Legenda W+V

Divadelní představení pro kvartány a studenty 3. a 4. ročníků

Váhy známek

Hodnoty známek dosažených v hodinách českého jazyka, literárně-historického...

Seznam četby ke státní části...

Co číst k maturitě

Témata ročníkových prací z...

Vyberte si téma své ročníkové práce z literárně-historického semináře

Konzultační hodiny

Kdy můžete zastihnout Mgr. Hanu Fejtovou

Konzultační hodiny 2017/2018

Jsme vám k dispozici v kabinetě 215

Jak by měl vypadat referát?

Pro ty, kteří si nevědí rady s referátem

Šablona žákovského seznamu

Jak napsat seznam děl vybraných ke státní maturitní zkoušce

Jak má vypadat ročníková práce

Poznámky k tvorbě ročníkové práce

Jak napsat seminární práci

Malý průvodce tvorbou seminární práce

Seznam doporučené četby pro...

Co si můžete přečíst