Matematika a deskriptivní geometrie

Pracujeme s talenty

Rozšíříli jsme spoupráci s Centrem pro talentovanou mládež

Byli jsme v budoucnosti

Exkurze studentů Biskupského gymnázia na festival technologií budoucnosti...

Opět mezi vědeckou elitou...

Již tradiční setkání s Akademií věd ČR

Témata pro ročníkovou práci z...

Témata pro ročníkovou práci z matematiky na rok 2017-2018

Profilová část maturitní...

Forma a předměty profilové části maturitní zkoušky

Jak má vypadat ročníková práce

Poznámky k tvorbě ročníkové práce

Ohlédnutí za Meetingem 2017

Téměř 200 posluchačů zavítalo 20.5. na BiGy

Vědci do středních škol 2016

Program pro naše studenty ve dnech 2.- 4.11. v Jihlavě byl opravdu zajímavý

České hlavičky 2016

Učená společnost Česká hlava PROJEKT nabídla studentům naší školy 45 čestných...

Petra získala Cenu hejtmana

Petra Tomiczková je držitelkou Ceny hejtmana Kraje Vysočina

Termíny testů pro maturanty jsou: 29.1.2018, 5.2.2018, 19.2.2018, 5.3.2018, 19.3.2018.

Opravné termíny: 26.3.2018, 5.4.2018.

Profilová část maturitní zkoušky se koná formou ústní zkoušky před maturitní komisí ze dvou povinných předmětů z nabídky:

český jazyk a literatura, cizí jazyk, výchova k občanství, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie, média a mediální produkty;  

a nejvýše dvou nepovinných z nabídky:

český jazyk a literatura, cizí jazyk, výchova k občanství, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie, média a mediální produkty.

Přípravné maturitní příklady 1

Přípravné maturitní příklady 2

Přípravné maturitní příklady 3

Přípravné maturitní příklady 4

Pokud se některé příklady opakují, tak je neřeš!

Maturitní témata pro profilovou část MZ z matematiky

http://dgn.czweb.org/ - učebnice, kterou již neseženeš

http://www.deskriptiva.com/  - program ke stažení