Naši studenti

Sekunda

Třídní učitel: Mgr. Hana Fejtová

Tercie

třídní učitel: Mgr. Jaroslav Jelínek

Kvarta

Třídní učitel: Mgr. Hynek Humlíček

1.B

Třídní učitel: Mgr. Lenka Klimešová

Kvinta

Třídní učitel: Mgr. Eva Tomášková

2. A

Třídní učitelka: Mgr. Milada Paclíková

2.B

Třídní učitelka: Mgr. Martina Horká

Sexta

Třídní učitel: ing. David Kuhn

3.B

třídní učitel: Mgr. Eva Troubilová

Septima

Třídní učitel: Mgr. Dagmar Tulisová

4.B

Třídní učitel: Ing. Lenka Melicharová

Oktáva

Třídní učitel: Mgr. Petra Slámová