Výchova k občanství

Co je paliativní péče?

Přednáška pro studenty humanitních oborů

Filozofický pohled na...

Studenti společenskovědních seminářů na přednášce

Exkurze do židovského Brna

Tercie vyrazila za poznáním života a náboženských zvyklostí židů.

Exkurze do Poslanecké...

Exkurze 1. ročníků

Témata ročníkových prací ze...

Vyberte si téma ročníkové práce

Jak má vypadat ročníková práce

Poznámky k tvorbě ročníkové práce

Jak napsat seminární práci

Malý průvodce tvorbou seminární práce

Pú peripatetik

Přednáška o tom, že i medvídek Pú může filozofovat

Svačina s Medvídkem Pú

V rámci Týdne Medvídka Pú proběhla klimatická svačina.