Výchova k občanství

Váhy známek

Jakou váhu mají známky získané v hodinách výchovy k občanství,...

Témata ročníkových prací ze...

Vyberte si téma ročníkové práce

Konzultační hodiny

Kdy můžete zastihnout Mgr. Hanu Fejtovou

Jak má vypadat ročníková práce

Poznámky k tvorbě ročníkové práce

Jak napsat seminární práci

Malý průvodce tvorbou seminární práce

Co je paliativní péče?

Přednáška pro studenty humanitních oborů

Filozofický pohled na...

Studenti společenskovědních seminářů na přednášce

Exkurze do židovského Brna

Tercie vyrazila za poznáním života a náboženských zvyklostí židů.

Exkurze do Poslanecké...

Exkurze 1. ročníků