Výchova k občanství

Výuka VOB na BiGy

Co vás česká v hodinách výchovy k občanství

Žluté krokusy aneb kozli v...

Připomínáme si oběti holocaustu

Na návštěvě u našich politiků

První ročníky navštívily Strakovu akademii a Parlament ČR

Výsledky průzkumu volebních...

Dne 20. října 2017 proběhl na naší škole průzkum volebních preferencí vyššího...

Váhy známek

Jakou váhu mají známky získané v hodinách výchovy k občanství,...

Témata ročníkových prací ze...

Vyberte si téma ročníkové práce

Konzultační hodiny

Kdy můžete zastihnout Mgr. Hanu Fejtovou

Jak má vypadat ročníková práce

Poznámky k tvorbě ročníkové práce

Jak napsat seminární práci

Malý průvodce tvorbou seminární práce

Co je paliativní péče?

Přednáška pro studenty humanitních oborů

Filozofický pohled na...

Studenti společenskovědních seminářů na přednášce