„Vybudování robotického centra na Bigy“

Projekt s názvem: „Vybudování robotického centra na Bigy“ s registračním číslem: „CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002407“

Projekt je realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj a je spolufinancován Evropskou unií.
     Cílem projektu je investiční podpora přírodovědného vzdělávání na škole, díky čemuž dojde ke zkvalitnění výuky, a to prostřednictvím nově pořízeného zařízení a vybavení.  Dalším cílem je zvýšit zájem uchazečů o studium v oborech, které zaměstnavatelé vysoce poptávají a jsou klíčové pro další konkurenceschopnost.
     Novým vybavením se žákům umožní využívat při výuce moderních a kvalifikovaných metod a přispěje se tím ke zkvalitnění výuky a znalostnímu profilu budoucích absolventů. Díky rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učebny, nových informačních a komunikačních technologií a softwaru budou žáci motivováni ke studiu a rozvoji znalostí a získání přírodovědných kompetencí