3 vítězové okresního kola SOČ se představují...

Letošní ročník SOČ začal pro naše studenty velkým úspěchem!

Lukáš, student septimy, vyhrál okresní kolo SOČ již podruhé. Po loňském vítězství v oboru Matematika si letos vybral další velkou výzvu! Jsme rádi, že ovládl obor Zdravotnictví, držíme palce v krajském kole a věříme v postup na republiku!

 

Napsat práci pro Středoškolskou odbornou činnost bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí. Svoji práci jsem psal na téma „Příprava, charakterizace a využití nanomateriálů s obsahem přírodních antimikrobiálních látek jako náhrady antibiotik k zevní aplikaci “. 

Proč jsem si toto téma vlastně vybral? Bezdůvodné braní léků se v dnešní době stává samozřejmostí. Užíváme antibiotika i v případech kdy nejsou nutná, čímž si bakterie postupně vytvářejí rezistenci a antibiotika přestávají účinkovat. Je tedy nesmírně důležité hledat za antibiotika náhradu. Existuje již mnoho uměle vyrobených náhrad, které se chlubí vysokým obsahem polyfenolů, flavonoidů a dalšími aktivními látkami. Slibují antimikrobiální a antioxidační účinky. Neuvědomujeme si ale, že nejlepší a nejdostupnější antioxidační a antimikrobiální látky jsou všude kolem nás. Jsou využívány již od pradávna. Existuje celá řada přírodních látek, které jsou cenově dostupnější, mají minimální vedlejší účinky, nejsou tolik toxické a jsou celkově přívětivější pro náš organismus.  Poznatky z této práce by mohly být využity ve farmaceutickém, kosmetickém nebo potravinářském průmyslu. Připravené liposomy ve vhodných koncentracích by tak mohly být vhodnou náhradou za antibiotika. Mohou najít uplatnění také v různých antibakteriálních krémech s postupným uvolňováním látek, v krémech proti stárnutí. Díky vysokému obsahu vody mohou najít uplatnění také jako hydratační krémy rozšířené o pozitivně působící rostlinný extrakt. Nanovlákna by se mohla využít ve farmaceutickém průmyslu jako krycí materiály na rány. Nanovlákna umožní postupné uvolňování a urychlí hojení ran.  

Se svojí prací jsem postoupil z 1. místa do krajského kola. Velký dík patří především paní prof. RNDr. Ivaně Márové CSc., která mi umožnila vypracovat práci na Vysokém učení technickém v Brně na fakultě chemické. Vypracování SOČky pro mě bylo velkou výzvou. Jsem rád, že jsem tuto výzvu pokořil a posunul se v oboru, který mě zajímá dále. 

                                                                                                                                 Lukáš Zrzavý, septima

 

 Lukáš Zrzavý

 

Již tři roky vítězí studenti Biskupského gymnázia v oboru Matematika v okresním kole SOČ! Doufáme, že i letošní vítěz bude následovat svoje předchůdce a získá skvělé umístění na republice!

V tomto školním roce jsem se rozhodl věnovat se pochopení a využití fraktálních objektů, které mě velmi zaujaly. Při studiu jsem ale brzy zjistil, že není k dispozici mnoho vizualizačních programů, které by studentům umožňovaly lepší pochopení tohoto jevu. Proto jsem se rozhodl vytvořit vlastními  silami vizualizační program, který zobrazuje 3D řezy fraktály, a který by byl zdarma k dispozici všem zájemcůmToto téma jsem zpracoval jako SOČ v oboru matematika. Při vytváření softwaru jsme využil své programátorské znalosti, které jsem získal během loňského studia v rámci korespondenčního studia na Matematicko-fyzikální fakultě KU v Praze, kdy jsem se stal úspěšným řešitelem. Svoji práci jsem úspěšně obhájil v okresním kole SOČ a z prvního místa postupuji do krajského kola. Moje práce rovněž zaujala odbornou porotu soutěže pro mladé přírodovědce “ Helle Köpfe” v německém jazyce , kdy  jsem s dalšími jedenácti finalisty postoupil do celorepublikového kola, které se bude konat na konci dubna v Praze.

                                                                                                                                      Jan Černý, septima

 

 

V letošním ročníku SOČ máme svého vítěze i v oboru Biologie. V okresním kole soutěžily práce dvou našich studentů a my se radujeme z 1. místa Jana Wasserbauera a 3. místa Nikol Kubíčkové!

Ve své Středoškolské odborné činnosti jsem se zabýval parazity včel. V okresním kole jsem se umístil na prvním místě. SOČ ovšem není jen soutěž. Dá vám mnohem víc než ocenění a ohodnocení komise. Já osobně jsem zde našel mnoho přátel, kteří se zabývají jinými tématy. Mohu se v budoucnu kdykoliv na ně obrátit a probrat s nimi dané téma a naopak. SOČ vám taky odbourá strach z prezentování před lidmi, neboť je zde příjemná atmosféra. Sešel jsem se z mnoha odborníky ve svém oboru. Jsem velmi rád, že jsem se mohl zapojit do SOČ. Zatím mě dala víc, než mě vzala a to jsem teprve na začátku. Jsem velmi rád, že mohu šířit problematiku parazitů ve včelstvu. 

                                                                                                                            Jan Wasserbauer, septima

 

 

Těšíme se na krajské kolo SOČ 29.4.2019 v Třebíči a přejeme studentům hodně štěstí při obhajobách jejich prací!

                                                                                                                     Mgr. Iva Burešová