8. místo v republice v lingvistice

Skvělé umístění Petry, studentky oktávy

Česká lingvistická olympiáda má na naší škole poměrně dlouhou tradici. Po loňském ročníku, který se konal výhradně on-line formou a během kterého postoupily dvě naše studenky do celorepublikového finále, proběhlo na naší škole školní kolo této soutěže již klasickou distanční formou.

S velmi náročnými úkoly se letos popralo 15 studentů, mnozí z nich se s touto soutěží setkali poprvé. Nejlépe se se zadanými úlohami vypořádaly tři studentky - Petra Smolíková z oktávy, Sára Blažíčková z 2. B a Markéta Anna Doležalová také z oktávy. 

Velkým překvapením bylo pro nás pro všechny skvělé osmé místo Petry Smolíkové v celorepublikovém srovnání výsledků všech 1 937 žáků, kteří se školních kol této soutěže zúčastnili. A ještě větší radost nám udělalo zjištění, že do obvodního kola, které se bude v únoru konat na FF KU, postupuje nejen Petra Smolíková, ale doprovodí ji i další dvě spolužačky ze stupňů vítězů školního kola - Sára Blažíčková a Markéta Anna Doležalová.

Všem třem studentkám gratulujeme a přejeme jim, aby se jim v dalším kole dařilo stejně jako v tom školním. 

A pokud byste si chtěli některý z úkolů, který naši studenti letos řešili, vyzkoušet, nabízíme vám jeden. Hodně úspěchů i vám!

 Gumatjština 

Pama-nyunganská jazyková rodina je nejpočetnější jazykovou rodinou v Austrálii. Čítá okolo dvou set jazyků. Postupně se však vytrácí, v současnosti má okolo třiceti tisíc mluvčích. Příkladem vymírajícího jazyka z pama-nyunganské jazykové rodiny je gumatjština, kterou používají domorodci žijící v Severním teritoriu Austrálie.


Níže je pět čísel zapsaných v gumatjštině:
lurrkun rulu ga dambumiriw
wanggang rulu ga wanggang
dambumiriw rulu ga marrma
wanggang rulu ga lurrkun
marrma rulu ga dambumiriw


Úkol 1: Jedná se o čísla 6, 8, 14, 19 a 22, ne však nutně v tomto pořadí. Přiřaďte tato čísla ke gumatjským výrazům.


Úkol 2: Zapište v gumatjštině.
(a) 1
(b) 7
(c) 16
(d) 24