Adventní akademie druhých cizích jazyků

Cizojazyčná vystoupení studentů

Dne 4. prosince 2018 se uskutečnila Adventní akademie druhých cizích jazyků.

Nadaní studenti nižšího i vyššího gymnázia si připravili nápaditý program v německém, ruském i francouzském jazyce, který předvedli svým spolužákům. Publikum tvořili studenti tercie, kvarty, 2.A, 2.B a sexty. Originální a vtipná vystoupení odměnili studenti bouřlivým potleskem.

Vyučující německého, ruského a francouzského jazyka