Adventní jarmark

Adventní charitativní jarmark přišlo podpořit mnoho návštěvníků

Dne 27. listopadu proběhl na Bigy a SŠG  v rámci Dne otevřených dveří  Adventní charitativní jarmark. Jednotlivé třídy si za pomoci svých třídních učitelů  rozložily v prostorách jídelny stánky s výrobky, které vytvořili sami studenti nebo jejich rodiče. Studenti SŠG připravili vynikající  pokrmy a nápoje.

Zaměstnanci obou škol nabízeli své výrobky u speciálního učitelského stolu, po celé odpoledne svou hrou zpříjemňovali atmosféru studenti hudební výchovy. Adventní jarmark přišlo podpořit velké množství návštěvníků, kteří nakoupili drobné dárky pro sebe a své blízké, poseděli u dobré kávy a užili si příjemné už skoro adventní odpoledne.

Výtěžek z jarmarku bude věnován na misie v Paraguayi a rekonstrukci školní kaple.

Děkujeme všem studentům, rodičům a zaměstnancům školy, kteří se podíleli na organizaci jarmarku a věříme, že se tato akce stane na naší škole tradicí.

Mgr. Klára Prokopová

gallery