Beseda s Jarmilou Doležalovou

V úterý 29. března 2022 se studenti třetích ročníků zúčastnili besedy s Jarmilou Doležalovou, dcerou jediné z dosud žijících přeživších vyhlazených Ležáků.

Kromě informací o této tragické události se toho dozvěděli spoustu o životě její maminky, Jarmily Doležalové, rozené Šťulíkové, a měli možnost se zapojit do podnětné diskuze.

Dne 24. června 1942 byla osada Ležáky vypálena německými nacisty jako důsledek toho, že v ní byla ukrývána vysílačka skupiny Silver A, která se podílela na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Její obyvatelé byli vyvražděni nebo posláni do koncentračních táborů a pouze sestry Šťulíkovy byly jedinými dvěma dětmi, které byly vybrány jako vhodné k poněmčení. Obě byly poslány do adoptivních rodin v Německu, odkud byly po skončení války převezeny zpět do Československa, kde se jich ujal jejich dědeček, který přežil koncentrační tábor.

V průběhu přednášky studenti pracovali ve skupinách a společně se pokoušeli zamyslet nad tím, jak by se v takové situaci zachovali oni. Jak rozhodnout, koho nechat žit a co udělat po válce s dětmi v adoptivních rodinách? Podle čeho určit, jestli děti poněmčit, nebo poslat na smrt do plynových komor?

Svůj výklad paní Doležalová zakončila videem, které společně s rodinou připravila pro svoji maminku k oslavě narozenin. Celkově byla přednáška velice přínosná a studenti se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informaci o této historické události, na kterou by se rozhodně nemělo zapomenout.

gallery