Best in English

Druhé umístění v kraji!

Best in English je jedinečná online soutěž v anglickém jazyce v zemích Evropské Unie. Letos se konal již 9. ročník. Soutěž je otevřena všem studentům ve věku 14- 19 let středních škol. Studenti si prověřují svoje znalosti anglického jazyka a jeho použití v praxi. Soutěž se konala v evropském termínu v pátek 26. listopadu v neformálním centru Biskupského gymnázia a téměř třicet studentů pracovalo 60 minut na zadaných online úkolech.

"No competition, no progress." Je motto soutěže Bely Karolyiho.

Jiitka Stráská

gallery