!Bienvenidos!

Výuka a plán akcí pro školní rok 2018/2019

Aktuální informace o výuce španělského jazyka na Bigy:

I v letošním školním roce pokračujeme ve výuce španělštiny v rámci nepovinných předmětů, které budou otevřeny na nižším i vyšším gymnáziu.

Kromě toho studují španělštinu jako druhý cizí jazyk studentky současné Kvinty, ke kterým se letos připojí nová skupina Tercie - vítáme všechny nové studenty - !Sean bienvenidos!

Naše aktuálně používaná učebnice: AVENTURA 1 - španělština pro střední a jazykové školy, nakladatelství Klett

Důraz je ve výuce kladen především na komunikaci – porozumění čtenému a slyšenému, schopnost vyjádřit se ústní i písemnou formou a rozvíjet tak všechny jazykové dovednosti – poslech, čtení, mluvení a psaní.

Spolu se slovní zásobou a frazeologií se studenti učí základům španělské gramatiky a fonetiky a seznamují se s významnými událostmi, osobnostmi či aktuálním děním ve španělsky mluvících zemích.

Cílem je představit studentům současnou přirozenou a každodenní španělštinu a seznámit je s reáliemi španělsky mluvících zemí s důrazem na Španělsko, které je nám geograficky i kulturně nejblíže.  

Plán akcí na školní rok 2018/2019: 

prosinec - komentovaná prohlídka španělského Instituto Cervantes v Praze (celodenní exkurze)

leden - třídní kola jazykové soutěže MŠMT ve španělském jazyce

duben - konverzační semináře s rodilým mluvčím v rámci projektu tzv. Šablon - zapojení odborníka z praxe

Užitečné odkazy pro studenty a zájemce o španělský jazyk a kulturu:

www.rtve.es, www.spain.info, praga.cervantes.es, www.tourspain.es 

!Mucha suerte y buen aňo escolar a todos los estudiantes!