BIGY JOB

Jedním z mnoha cílů Bigy je rozvoj kompetencí k podnikavosti studentů

Podnikavost je schopnost aktivně pozorovat prostředí, hledat v něm příležitosti k seberalizaci a úspěchu. Jejím základem je vnitřní motivace a tvořivost, které se pokoušíme ve studentech probouzet, ale také zvládnutí rizik a připravenost ke změnám. Na to je chceme připravit.
Mimo jiné nám jako prostředky k dosažení těchto cílů slouží různorodé pracovní aktivity, kterých se studenti mohou účastnit a rozvíjet své dovednosti a schopnosti při mimoškolní činnosti.

 

Bigy job:
studentský fotolab
ozvučovací práce
osvětlovačské práce
programování aplikací
programy vzájemného učení 

 

gallery