Budoucnost výuky angličtiny

Účast na celosvětové konferenci v Londýně

Světová konference Budoucnost výuky angličtiny

Londýn, Velká Británie

V sobotu 17. října jsem měla tu čest se zúčastnit 5. ročníku celosvětové konference učitelů anglického jazyka na všech stupních škol, kterou pořádala Trinity College London a Regent´s University London tentokrát on line spolu s dalšími 3 000 učiteli ze 40 zemí světa.

 V průběhu celého dne jsem si vybrala z mnoha "sessions" několik zajímavých témat, dvě "plenary" byly pak pro účastníky společné, a to nejprve vystoupení pana Philipa Kerra, učitele a autora mnoha učebnic AJ, který vede blog o technologiích a výuce jazyků. Jeho příspěvek se týkal Digitální gramotnosti v době online výuky na celém světe, úskalí využití a také zneužití dat pomocí nových technologií a sociálních sítí.

 Zaujala mě prezentace pana Alexe Thorpa na téma Psychology of assessement, zvláště důraz na tzv. pozitivní psychologii, která ve výuce obsahuje základní klíče k úspěchu: Hope, Optimism, Self efficacy a Resiliance. Pablo Morale Utrera nám představil použití různých platforem pro online výuku, zkoušení a procvičování. Dalším tématem, který představila Claudia Schiavon a Alan Hall, byly tzv. World Englishes tedy výuka angličtiny na celém světě, její mutace, pozitiva i úskalí výuky nerodilými mluvčími. Víte, že angličtinou jako 1. jazykem hovoří 380 milionů lidí planety, světová populace čítá v roce 2020 7.8 miliardy lidí a angličtinou mluví 2 miliardy obyvatel zeměkoule?

Thom Kiddle měl závěrečné slovo Klíčové kompetence učitele v roce 2020 : Language  awareness, Assessment literacy, Enviromental awareness, Digital literacy a Integration of language and content. Zároveň zdůraznil klíčové dovednosti pro 21. století: Creativity, Collaboration, Team working a Search literacy.

Konference byla vedena přes platformu Zoom, v průběhu prezentací jsme mohli klást dotazy či reagovat na jednotlivá vystoupení a vynikající odborníci v oboru psychologie, metodiky, praxe výuky anglického jazyka nám se zájmem a erudicí odpověděli na všechny otázky.

PhDr. Jitka Stráská