Čekání na Godota v Mahenově divadle

Dočkali se naši maturanti a studenti 3. ročníků?

Vladimír a Estragon – dva tuláci a klauni, kteří sedí pod stromem a čekají na příchod někoho jménem Godot. Neví ani, zda čekají na správném místě, ve správný den či čas. Jejich dialogy, založené na zdánlivě nesmyslných větách a nic neříkajících klišé, se postupně proměňují ve svědectví o absurditě lidské existence. Čekání se tak stává metaforou hledání ...
Studenti čtvrtých a třetích ročníků hledali 29. 3. 2023 během téměř tříhodinového představení smysl nejen divadelní hry, ale kladli si bezpochyby i množství otázek o lidech a událostech kolem sebe, mohli se dohadovat, co je podstatou života protagonistů, resp. podstatou  našeho bytí. Teorie o tom, kdo je oním očekávaným a stále nepřicházejícím Godotem, se během diskuse o přestávce či po představení značně lišily, jeden závěr byl ale jistý: je s podivem, jak málo se liší  dnešní nejistota a (ne)možnost vystoupit z kolotoče bezvýznamných i zásadních událostí, neschopnost komunikovat, či zděšení z toho, co se kolem nás děje, od toho, co zažíval Samuel Beckett po 2. světové válce.
Navzdory absurditě nám tak bylo toto představení blízké.
gallery