Chemie zažívá na Bigy zlaté časy

Na Biskupském gymnáziu raketově vyletěl zájem o chemii, která se v posledních letech velmi rychle stala atraktivním předmětem. Co je tedy vlastně chemie a čím se zabývá? „Chemie zkoumá určité části a vlastnosti přírody, proto ji řadíme podobně jako biologii a fyziku mezi přírodní vědy. Zabývá se složením, vlastnostmi látek            a jejich přeměnami na látky jiné,“ vysvětluje chemikářka Martina Filipová.

Chemie je ale také tzv. užitá věda, jejím hlavním posláním není pouze zjišťovat informace, ale především snaha získaná data prakticky využít v běžném životě. „A to je ten pravý důvod, proč může být tento obor tolik atraktivním předmětem mezi školáky a studenty. Velkou škálu teoretických informací si lze prakticky ověřit např.              ve školní chemické laboratoři, některé jednodušší pokusy můžeme dokonce vyzkoušet z pohodlí domova,“ pokračuje mladá pedagožka, která bude mít se svými kolegyněmi u maturit o zábavu postaráno.

Na Bigy se chemie vyučuje již čtvrtým rokem od sekundy (7. třída) až po septimu (3. ročník). Studenti 1. a 2. ročníků navíc tráví další čas s chemií v Newtonově vzdělávacím centru díky laboratorním cvičením. Centrum je moderně vybavenou laboratoří, která je určena pro praktická cvičení nejenom chemie, ale rovněž fyziky      a biologie.

„Žákům nižšího gymnázia chemii přibližujeme především prostřednictvím demonstračních pokusů, popřípadě videopokusů. Pokud studenti přesto lační po dalším chemickém dobrodružství, mohou navštěvovat laboratorní cvičení z chemie, tedy chemický kroužek určený pro žáky nižšího gymnázia v rámci školního klubu a také    pro studenty vyššího gymnázia v rámci střediska volného času,“ říká Martina Filipová.

Do těchto hodin jsou řazeny nadstandardní chemické experimenty, jako například tavení a foukání skla, spektrofotometrické stanovení kofeinu v energetických nápojích nebo výroba prskavek. „Je velikou chloubou naší školy, že někteří naši absolventi navštěvovali chemický kroužek dokonce krásných 5 let,“ těší Filipovou.

S chemií lze také pokračovat ve 4. ročníku v rámci jednoletého semináře biochemie nebo dvouletého chemického semináře, který studenti navštěvují již od 3. ročníku. „Biochemický seminář si volí především budoucí lékaři, farmaceuti a fyzioterapeuti, kteří chtějí úspěšně složit přijímací zkoušky na odpovídající vysokou školu.              A chemický seminář si loni, díky nebývalému zájmu našich studentů, museli rozdělit dokonce dvě vyučující chemie,“ uzavírá Martina Filipová.

Tým Bigy

https://www.youtube.com/watch?v=Y6OEpIgxUGM

A jak vnímají důležitost chemie samotní žáci?

„Mně se chemie moc líbí. Už jako malá jsem si četla několik knížek o chemii nebo se dívala na nějaké zajímavé filmy. Já si myslím, že chemie je pro mě velice důležitá, například z hlediska zdravotnického průmyslu. Chemie není pouze důležitá, ale také zajímavá. Já už se třeba moc těším až ve školní laboratoři budeme zkoušet nejrůznější pokusy. Když mě bylo devět tak jsem pod stromeček dostala krabici na pokusy. Jeden z nich byl sopečný výbuch. Se sestrou jsem smíchala reaktivní látku, která se skládala ze špetky červeného barviva a tří kapek octa. Do kráterů plastové sopky jsme nasypali bikarbonát sodný, na něj jsme nalili reaktivní látku a hned se spustil menší „výbuch“.  Chemie mě baví, ale jestli ji budu doopravdy studovat, to se uvidí až na vyšším gymplu.“

Anežka Havelková, žákyně sekundy

 

„Moje účast v chemickém kroužku byla bez pochyb jednou z mých nejoblíbenějších studentských aktivit ve škole. Do prvních hodin jsem chodil spíše ze zvědavosti, ale ta se brzy proměnila ve velkou zálibu. Společně s kamarády jsme dělali spousty chemických pokusů, o kterých se nám při společných laborkách ani nezdálo. Všechno měla na povel paní učitelka Filipová, ve které jsme nalezli nejen skvělého učitele, ale i přítele s týmovým duchem. Chemie není předmětem mého studia na vysoké škole, přesto žádné z hodin nelituji, právě naopak. Jste mladí, máte spoustu času a čekají na vás mnohá rozhodnutí, kam budete svůj život po maturitě směřovat. Tak proč toho nezkusit co nejvíce, naučíte se nové věci a pomůže vám to se správně rozhodnout.“

Tomáš Melichar, absolvent školy