Chodby naší školy jsou zároveň galerií

krásné prostředí pro lepší náladu

Chodby naší školy zdobí velká plátna, která namalovali naši studenti pod vedením paní profesorky Stanislavy Wasserbauerové. Jsme na na tato díla právem hrdi, protože se nejen opravdu podařila, ale zároveň i my sami můžeme  do prostředí chodeb školy vložit svůj nápad. Dílo, ze kterého se těší všichni, kdo naši školu navštíví, to je také důvod k radosti a dalším tvůrčím počinům.

gallery