Co to je Mamre?

Diecézní centrum života mládeže

Diecézní centrum života mládeže MAMRE (DCŽM MAMRE) je dům, který je otevřený pro všechny mladé lidi. V brněnské diecézi byla před 15 lety pro toto centrum vybrána fara v Osové Bítýšce. Najdete zde např.: čajovnu, zahradu s ovečkami, houpačku, fotbalové hřiště, hernu se stolním tenisem a kalčem… Nejkrásnější místností je kaple zasvěcena svatému Janu XXIII., který je známý svým humorem. Na našem centru jsou 2 kněží a mladí laičtí spolupracovníci, kteří společně tvoří tzv. tým. Tým na centru žije a pracuje. Naše brněnské DCŽM má název MAMRE. Podle biblického svědectví (viz Gn – 1. kniha Mojžíšova 18, 1- 16) je Mamre místo setkání Abraháma s Bohem. I my, kteří na DCŽM žijeme, se chceme setkávat s Bohem a umožnit to i všem, kteří k nám přijedou

Podívejte se!