Čtení nás baví

Věnujeme pozornost čtenářské gramotnosti i v cizích jazycích

Rozvoj čtenářské gramotnosti je nedílnou součástí naší cizojazyčné výuky.  Čtení           a  porozumění textům v cizím jazyce věnujeme náležitou pozornost. Zvládnutí této dovednosti je požadováno nejen u státních maturitních zkoušek ale i u mezinárodních certifikovaných zkoušek.

V měsíci březnu jsem si ale dali laťku zase o něco výše. Připravili jsme si pro naše studenty (podle úrovně jejich znalostí)  autentické literární texty v ruském, německém      a francouzském jazyce.

Ruský jazyk

V ruském jazyce jsme pracovali s básněmi a bajkami.

Puškinova Oněgina  a jeho dopis Taťáně zná asi každý, my jsme si vybrali jiný úryvek – popis a charakteristiku Taťány. Veršovaný text nebyl nijak přizpůsobený, přesto si s ním studenti kvarty poradili. Seznámili jsme se také s s básnickým překladem tohoto úryvku od  Josefa Hory.

Další skupiny se věnovaly L. N. Tolstému. Málokdo ví, že kromě známých románů napsal také několik bajek v próze, a tak jsme s kvintány vysvětlovali poslání bajky Lev                a myška a Mravenec a holubice.

Specifikem ruského originálního textu je absence přízvuků, na které jsou žáci z učebnic zvyklí. Proto je správné čtení obtížnější, ale když se vše podaří, a text je správně pochopen, je to radost pro žáky i učitele.

Mgr. Kateřina Straková

 

Německý jazyk

V hodinách německého jazyka jsme např. pracovali s literární ukázkou německé autorky Doris Dörrie "Geld". Studenti 4.B se pokusili dokončit její příběh podle vlastní fantazie. Dále jsem se věnovali povídce "Verwandlung" od Franze Kafky. Tato zajímavá povídka přímo vybízí k originální interpretaci.

Mgr. Blanka Černá

Dne  26.března  se  studenti tříd sexta a II.B seznámili s originální literaturou                   v   německém   jazyce.   Studenti   si  vybrali  pohádku "Rumpelstilzchen" od bratří Grimmů ze stejnojmenné knihy Pohádky bratří Grimmů,  kterou  během hodiny přečetli, přičemž se studenti střídali v předčítání. Pohádka se jim líbila a předčítání bylo také velmi zábavné.

Mgr. Jana Vítková

 

Francouzský jazyk

Práce s literárním textem a porozumění textu není mnohdy snadné ani v češtině, my jsme se o to v březnu  pokoušeli v cizích jazycích.

Ve francouzštině jsme se skupinou druháků překládali kousek detektivky G. Simenona         a zjistili některé zajímavosti o tomto belgickém autorovi, který většinu života prožil ve Francii,  ve Švýcarsku a v USA.

Třeťáky zaujal J.Verne, A. Dumas a francouzský pohádkář Charles Perrault – jeho pohádku „Kocour v botách“ přeložily A. Kopečná a K. Schnitterová ze 3.B celou a velmi zdařile. 

Romány „Tři mušketýři“ nebo „Cesta kolem světa za 80 dní“ od nejpřekládanějších francouzských autorů Dumase a Vernea obsahovaly náročnější gramatiku a slovní zásobu, ale i tak se s nimi děvčata vypořádala se ctí.

Výsledkem projektu je podle ohlasů studentů zejména rozšíření slovní zásoby a znalostí     o spisovatelích, které mnozí znají jen ze zfilmovaných podob jejich literárních děl.

Mgr. Kateřina Straková

čtení

 

čtení nás baví

 

čtení