Den válečných veteránů

I letos jsme si připomněli Den válečných veteránů

Také v letošním roce se naši žáci zapojili do sbírky organizované společností Post bellum. Jejím účelem je podpora válečných veteránů, ale hlavně financování projektů, které mají šířit mezi mladými lidmi povědoví o válečných veteránech. Z prostředků sbírky tak budou natáčeny osobní příběhy těch, kteří prošli nějakými válečnými konflikty.

Sbírka spočívá v prodeji červených květů máků a jejich připnutí na oblečení symbolizuje úctu, kterou bychom k válečným veteránům měli mít. Patronát nad sbírkou převzali studenti historického semináře a měli určitě obrovskou radost, protože všechny máky, které mají připomínat válečné veterány, prodali během prvních hodin. O celkovém výnosu budeme informováni až v průběhu prosince, kdy budou kasičky odpečetěny společností Post bellum a peníze sečteny.

Všem, kteří si květ máku zakoupili, děkujeme.

gallery