Dopis budoucím studentům 1.B

Co a jakk na začátku příštího školního roku

Milí studenti!

   Prázdniny sice ještě ani nezačaly, ale my už přemýšlíme o tom, jak bude vypadat příští školní rok. Protože jste úspěšně složili přijímací zkoušky, začnete po prázdninách studovat na naší škole, a tak se součástí našich plánů stáváte i Vy a Vaši rodiče.     
   V prvé řadě, prosím, vyplňte a odešlete dotazník pro potřeby informačního systému Edupage, který na naší škole používáme. Studenti mají v tomto systému přístup ke známkování, docházce, suplování, zprávám od vyučujících, studijním materiálům apod. Přístupové informace obdržíte v prvním týdnu v září. Dotazník vyplňte do 30. června 2020.

Odkaz na dotazník je zde.     

   Srdečně Vás zveme do kostela sv. Prokopa na náměstí ve Žďáře nad Sázavou, kde 1. září 2020 v 8.00 hodin proběhne mše svatá k zahájení školního roku – účast na mši je samozřejmě dobrovolná.     
  
Oficiální začátek školního roku se uskuteční v budově školy, v kmenové učebně fyziky (číslo 403 – 4. patro). Zde asi v 10.00 hodin začne první třídnická hodina. Využijete ji nejen ke vzájemnému seznámení, ale také budete informováni o průběhu celého školního roku, o rozvrhu hodin, vašich vyučujících, o pomůckách pro výuku apod. 

   2. září 2020
proběhne ve škole burza učebnic, na které si budete moci zakoupit potřebné učebnice – jejich seznam přikládám. Samozřejmě můžete všechny učebnice zakoupit i nové v prodejně.     

   Protože mi velmi záleží na tom, aby v nové třídě vznikl dobrý kolektiv, abyste k sobě našli správnou cestu, abyste si rozuměli a dokázali si navzájem pomoci ve chvílích, kdy se objeví problémy jakéhokoliv druhu, proběhne od 7. do 9. září ve Skleném u Fryšavy seznamovací kurz, kterého se, jak doufám, všichni zúčastníte. Cena kurzu bude asi 800,- Kč a budu je vybírat hned druhý den školy.     
   Začátkem března 2021 proběhne týdenní lyžařský a snowboardový kurz v Peci pod Sněžkou.     

   Věřím, že se těšíte na setkání s novými spolužáky, s námi i s příjemným a přátelským prostředím naší školy stejně tak, jako se těšíme my na Vás.     


   Na závěr přeji Vám i Vašim rodičům příjemně prožité prázdninové dny, hodně klidu, zdraví a v září se těším na shledanou.

                                                                                         
                                                                                                                                                                            Váš třídní učitel David Kuhn

                                                                                                                                                                               david.kuhn@bigyzr.cz

 

 

UČEBNICE POŽADOVANÉ PRO 1. ROČNÍK

  

MATEMATIKA –

- burza : Základy matematiky + Rovnice a nerovnice – 210 Kč každá

 Sbírka úloh pro střední školy Výrazy, rovnice, nerovnice – Janeček – Prometheus

ČESKÝ JAZYK

- budou společně objednány učebnice do literatury – cca 300 Kč

- burza: Český jazyk pro 1. ročník – Kostečka – SPN – 120 Kč

  Teorie literatury – Kolár – Fraus – 100Kč

NĚMECKÝ JAZYK budou společně objednány cca 400 Kč

RUSKÝ JAZYK budou společně objednány 400 Kč

ANGLICKÝ JAZYK

-učebnice English File intermediate 3rd edition - studenti si mohou zakoupit od       starších spolužáků na burze na počátku školního roku nebo si ji mohou zakoupit sami

- Pracovní sešit k této učebnici bude objednán vyučujícím AJ a prodán v 1. hodině AJ, zatím je cena po slevě 316,- Kč

LATINA (pouze pro přihlášené)

- burza Latina pro SŠ I. část – Seinerová - Fortuna

BIOLOGIE

- burza: Biologie rostlin pro gymnázia – Kincl – 160 Kč

CHEMIE

- burza: Chemie pro 1. ročník – Honza, Mareček – 170 Kč

             Chemie – Sbírka příkladů pro studenty středních škol (doporučuji) – Mareček –

110 Kč

- periodická tabulka prvků

- laboratorní plášť/ delší košile s dlouhými rukávy

FYZIKA

- burza: Fyzika pro gymnázia – Mechanika – Prometheus – 150 Kč

 Sbírka úloh pro střední školy – Lepil – 240 Kč

ZEMĚPIS

- bude upřesněno

DĚJEPIS

- burza: Starší dějiny pro SŠ, část 1. Pravěk, starověk, raný středověk - Didaktis

ZSV, ICT – učebnice nejsou požadovány

 

Pokud nebudou požadované učebnice na burze, studenti si učebnice pořídí sami. Uvedené ceny jsou

za nové učebnice a pouze orientační.