Doplnění Vnitřního opatření k provozu školy ve školním roce 2020/2021

Platné od 10. září 2020

Toto doplnění vychází z Manuálu MŠMT. Je aktualizováno na základě pokynů MŠMT a MZ ČR.

 

  1. Ve škole platí povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Je nutné, aby žáci měli každý den s sebou 2 roušky.
  2. Roušky jsou žáci a zaměstnanci školy povinni nosit ve společných prostorách školy (např. chodby a toalety). Roušky nosit nemusí v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance.
  3. V jídelně jsou žáci povinni mít roušku pouze při čekání na výdej stravy.
  4. U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje žákům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je žáku umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.
  5. V odůvodněných případech je možné hranici akceptovatelné absence žáka posunout až na 30%.
  6. Příchod žáků do školy je rozfázován do tří časových skupin. Pokud žák přichází do školy na vyučování, které začíná v 8.00, je povinen svoje zařazení do jedné z těchto skupin dodržovat.