Doučování březen - červen 2022

Financováno EU

Pro potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na covidová opatření realizujeme od března do června 2022 doučování. Účelem dotace je vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků.

Skupinové a individuální doučování žáků probíhá v prostorách školy ve druhém pololetí školního roku 2021/2022, nejpozději
do 30.6. 2022. Doučováni je vedeno pedagogy školy.

Financováno je Evropskou unií - Next Generation EU.

Doučování