Duchovní program na Bigy

Duchovní program na Bigy

Mše svatá

- každou středu v 7.20 hodin ve školní kapli

- od 7.00 přede Mší sv. modlitba ranních chval

Slavnostní mše u sv. Prokopa

-         na začátku a konci školního roku

-         na Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) a Popeleční středu

Modlitba na úmysly studentů a za školu

-         každou středu o velké přestávce (9.40)

Možnost svátosti smíření a duchovního rozhovoru

-         o velké přestávce nebo dle domluvy ve zpovědní místnosti (sakristii kaple)

-         se spirituálem P. Janem Davidem, a také P. Vladimírem Záleským,

P. Slavomírem Peklánským, P. Tomášem Fránkem

Večery chval

-         každou druhou sobotu v měsíci v 19.30 hodin, v kostele sv. Prokopa

-         sledujte aktuální informace

Duchovní cvičení pro studenty

- dle aktuální nabídky - adventní a postní duchovní obnova

Nabídka duchovního programu žďárských farností - Mše svaté, duchovní vzdělávání, příprava

na svátosti, společenství mládeže: www.zdarskefarnosti.cz