Elektronické obrazy Marušky Škorpíkové

Výstavu obrazů naší bývalé studentky můžete od 25. 10. vidět ve školní kapli.

Naše bývalá studentka Maruška Škorpíková vystavuje v prostorách školy své obrazy. Tato handicapovaná dívka absolvovala Biskupské gymnázium v letech 2002 - 2011. V těchto letech se věnovala hlavně studiu, to, že v sobě ukrývá výtvarný talent nikdo z jejího okolí ani netušil. Počítač se stal pro Marušku nepostradatelným nástrojem k seberealizaci. Naučila se pomocí počítače zviditelnit své představy a výsledkem je půvabná sbírka elektronických obrazů, které poprvé pro veřejnost vystavila vytištěné v prostorách Čechova domu ve Žďáře nad Sázavou v září 2016.
Jsme nesmírně rádi, že můžeme sbírku vystavit i u nás ve škole a potěšit s ní učitele, zaměstnance i studenty.

Maruško děkujeme, tvoje dílo je pro nás všechny nesmírnou motivací.

Mgr. Simona Kadlčíková

Výstavu si můžete prohlédnout ve školní kapli, zde jsou miniatury obrazů:

gallery