Eurolyra

Recitační soutěž v cizích jazycích

Blahopřejeme Anežce Miškovské ze septimy, která se 7. 12. 2020 zúčastnila 6. ročníku celostátního recitačního festivalu v cizích jazycích Táborská Eurolyra.

V silné konkurenci skvělých recitátorů, včetně studentů dvojjazyčných gymnázií, reprezentovala naši školu v kategorii románských jazyků za španělský jazyk. 

Bylo to příjemné a inspirativní setkání nad literaturou, kde si účastníci mohli vyzkoušet přednes textu před odbornou porotou složenou z rodilých mluvčích, univerzitních profesorů, zástupců španělského velvyslanectví a jazykových nakladatelství, kteří všem účastníkům po skončení soutěže poskytli konkrétní zpětnou vazbu, která je v jejich studiu posune zase o něco dál.

Anežka recitovala báseň podle vlastního výběru Yo escucho los cantos španělského básníka Antonia Machada a velkou odměnou a další motivací pro studium španělštiny byla pochvala poroty za skvělý přednes a plynulost projevu. Gratulujeme!

Vzhledem k mimořádné situaci proběhlo letošní kolo festivalu netradičně ve virtuálním prostoru prostřednictvím aplikace Zoom, kterého se mohli online účastnit jak studenti, tak jejich vyučující.

Tímto děkujeme všem organizátorům za skvěle připravenou akci, která byla cennou zkušeností i pro nás pedagogy a těšíme se na další ročník.