Exkurze sekundy do ŽĎASu 2014

V červnu 2014 byla třída sekunda na exkurzi v akciové společnosti ŽĎAS ve Žďáře nad Sázavou.

Exkurze v akciové společnosti ŽĎAS

  Žáci si prohlédli metalurgii, kde viděli výrobu vysoce kvalitních odlitků, výkovků, ingotů, slévárenských modelů a dalších metalurgických komponentů a polotovarů. Prohloubili si znalosti z fyziky a zjistili, jaká je náročná práce zaměstnanců pracujících v této oblasti. Exkurze se žákům líbila a poděkování patří čtyřem průvodcům, kteří zajímavým způsobem popisovali výrobu.

sekunda před branou

 

                                                                Mgr. Jana Mokrá