Experimentální praktika našich studentů na půdě Akademie věd ČR

V pořadí již pátá praktika přijeli absolvovat studenti BiGy v rámci řešení projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost.

Experimentální praktika našich studentů na půdě Akademie věd ČR

V pořadí již pátá praktika přijeli absolvovat studenti BiGy v rámci řešení projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost, na kterém se školou spolupracuje Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze. Dvacítka studentů se tak opět podívala do některých laboratoří a absolvovala v nich další měření, o čemž se studentům jiných škola ani nesní. Praktika tentokrát měla tato témata:

Fotoelektronová spektroskopie metodou XPS- studium povrchů v nanoměřítku

Studium katalytických materiálů a membrán rastrovacím elektronovým mikroskopem Jeol

Použití hmotnostní spektrometrie pro sledování chemických reakcí probíhajících v ionosféře Titanu

Charakterizace nanomateriálů pro elektroniku rastrovacím elektronovým mikroskopem Hitachi.

 

ing. David Kuhn, komise fyziky a ICT

 

Pár fotek z této akce naleznete níže.


gallery