Festival UNITED

multižánrový křesťanský festival

Festival UNITED je multižánrový křesťanský festival, jehož šestý ročník se uskuteční 18.-20. 8. 2016 ve Vsetíně.

Program je tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, divadelními představeními, filmy, semináři a ranními a večerními bohoslužbami. Na festivalu budou také prostory pro modlitby a během celého setkání poběží služba duchovního poradenství.

Místo konání: Vsetín, Dolní náměstí a prostory veřejných budov.