hospodaření se zdroji

Dalším významným krokem v naší škole je odpadové hospodářství. Učitelé i studenti pečlivě třídí odpad do řádně označených kontejnerů, včetně nebezpečného odpadu. Dáváme přednost výrobkům pro opakované použití před jednorázovými, nenakupujme výrobky s PVC a jinými zdravotně závadnými materiály. Při renovacích interiérů školy, nákupu nábytku, barev pro vnitřní omítky upřednostňujeme výrobky s certifikátem EŠV. Při kopírování maximálně využíváme recyklovaný papír, kopírujeme oboustranně, dbáme na recyklovatelnost a možnost použití náhradních náplní (lepidla, tužky, propisky), vyhýbáme se problémovým látkám (např. organickým rozpouštědlům).

Při renovacích interiérů školy, nákupu nábytku, barev pro vnitřní omítky upřednostňujeme výrobky s certifikátem EŠV. Při kopírování maximálně využíváme recyklovaný papír, kopírujeme oboustranně, dbáme na recyklovatelnost a možnost použití náhradních náplní (lepidla, tužky, propisky), vyhýbáme se problémovým látkám (např. organickým rozpouštědlům).