HŘIŠNÍ - NE ZKAŽENÍ slovo otce Tiška.

Pokorně vyznejme, že nejsme dokonalí.

kkkSlovo otce Tiška.

Všichni jsme hříšníci. Kdo si myslí, že žádný hřích nemá, je pyšný. Pokorně vyznejme, že nejsme dokonalí.

------------------------------------------

Co říká svatý Otec o hříchu.

 HŘIŠNÍ -  NE ZKAŽENÍ. Všichni máme uznat, že jsme hříšní, ale máme se vyvarovat toho, abychom se stali zkaženými.  „Rozdíl spočívá v tom, že kdo hřeší, lituje, prosí o odpuštění, cítí se Božím dítětem, pokoří se a prosí Ježíše o spásu. Avšak ten, kdo pohoršuje, čím pohoršuje? Tím že nelituje. Nadále hřeší, ale tváří se, že je křesťanem. To je dvojí život. A dvojí život působí velkou škodu. A to „proto, že ten člověk klame, a kde je klam, tam není Duch svatý. To je rozdíl mezi hříšníkem a zkaženým. Kdo vede dvojí život – dodal – je zkažený. Jinak je tomu, když „někdo hřeší a chtěl by nehřešit, ale je slabý. Jde k Pánu a prosí o odpuštění. Toho má Pán rád. Provází jej, je s ním.“

„A my máme uznat, že jsme hříšníci. Ano, všichni jsme hříšní, ale nikoli zkažení. Zkažený je utvrzen ve stavu soběstačnosti, neví, co je to pokora. Ježíš těmto zkaženým, říkal, že jsou pěkní jako obílené hroby (srov. Mt 23,27). Jsou krásné navenek, ale uvnitř jsou plné nečistých kostí a špíny. A křesťan, který se pyšní tím, že je křesťanem, ale nežije životem křesťana, je jedním z oněch zkažených... Každý známe někoho, kdo se ocitl v této situaci a působí církvi velké škody. Zkažení křesťané, zkažení kněží... Kolik jen škod působí církvi! A to proto, že nežijí duchem evangelia, nýbrž duchem světskosti.“

 „Nalakovaná špína – to je život toho, kdo je zkažený. A Ježíš je nenazýval hříšníky, nýbrž pokrytci. Ale jak krásné je to další, co řekl: »Když se někdo prohřeší sedmkrát za den, odpusť mu«. Tak On jedná s hříšníky. Neochabuje v odpouštění, avšak za podmínky, že dotyčný nevede onen dvojí život a přichází za Ním se slovy: »Odpusť mi, Pane, zhřešil jsem!«. Jdi dál, já vím. Takový je Pán. Prosme dnes o milost Ducha svatého, který se vyhýbá jakémukoli klamu, prosme o milost přiznat, že jsme hříšníky. Jsme hříšní, ano, ale ne zkažení.“

--------------------------------------

Co s tím? Nezanedbávejme svátost smířeni. I papež chodí ke zpovědi  2x měsíčně.