Humanita

Realizované humanitní projekty

Zvýšení úrovně pedagogických pracovníků s důrazem na jazykové vzdělávání
Zvýšení kvality vzdělávání na Bigy
Podpora výchovy k podnikání a výuky cizích jazyků s využitím metody CLIL
Čtenářské a jazykové dovednosti žáků Bigy
Podpora blended learningu na Bigy

V rámci těchto projektů byly realizovány následující aktivity:


1.  tvorba digitálních učebních materiálů
2.  využití tabletů ve výuce humanitních předmětů
3.  zavedení nového předmětu výchova k podnikavosti
4.  vypracování systému jazykového vzdělávání pro žáky, kteří chtějí získat mezinárodní jazykové certifikáty
5.  modul se zaměřením na jazyky
6.  on-line jazykové kurzy pro žáky i učitele
7.  vzdělávací materiály pro dramatickou výchovu
8.  realizace anglického muzikálového představení
9.  vzdělávání učitelů v oblasti práce s žáky mimořádně nadanými
10. vzdělávání učitelů v oblasti výchovy k podnikání, dramatické výchovy
11. intenzivní jazykové kurzy pro učitele
12. využití jazykových znalostí pedagogů ve výuce odborných předmětů
13. vzdělávací materiály pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků