Hydrobiologie u Horního rybníka

V rámci biologického semináře jsme pod vedením paní RNDr. Petry Havlíkové, Ph.D.

prožili zajímavé odpoledne u žďárského rybníka "Horňák", kde jsme zkoumali složení vody a diverzitu.

Společně jsme lovili pomocí planktonní sítě drobné koryše, které jsme následně identifikovali okem i mikroskopem.

Z loďky jsme si zkoušeli používání multiparametrické sondy YSI měřící vodivost, pH, obsah kyslíku, obsah chlorofylu.

 Výsledkem je přehled o hloubkovém profilu Horního rybníka, záznam hodnot a výpočet průměrné hodnoty.

K tomuto zajímavému bádání nám svítilo sluníčko. Bylo to super! 

gallery