I letos máme úspěšné studenty !

I neobvyklý školní rok přinesl úspěchy našich studentů

Přestože minulý školní rok byl velmi neobvyklý a náročný pro vyučující i studenty, zaznamenali jsme poměrně dost úspěšných umístění v mnoha soutěžích a olympiádách.

Tak jako výuka samotná, tak i většina soutěží probíhala on-line. Museli jsme se všichni učit nové způsoby komunikace, a ne vždy to bylo jednoduché. Šikovní studenti se nenechali odradit a snažili se, co mohli a vzorně školu reprezentovali.

Z velké úrody úspěchů v matematických soutěžích - Matematická olympiáda a Matematický klokan vybíráme ty nejvýraznější: 

Michal Vosyka a Jáchym Mierva, dnes již bývalí studenti, nás reprezentovali v Logické a Matematické olympiádě a probojovali se až do celostátního kola.

Do celostátního kola v Logické olympiádě se dostal i Dan Kubík s kvarty.

Sestry Sylvie a Adéla Troubilovy zvítězily v okresním kole MO a Sylvie byla nejlepší i v kole krajském. V Matematickém klokanovi byla nejlepší v kraji Markéta Anna Doležalová ze septimy.

V Dějepisné soutěži gymnázií se Eva Ćerná, Tereza Culková a Adéla Drápalíková ze sexty probojovaly až do mezinárodního kola.

Roman Železný z 1.B prokázal svůj talent postupem do krajského kola v Olympiádě v dějepise.

Také v českém jazyce byli šikovní studenti, např. Hedvika Cempírková a Sylvie Troubilová z kvarty postoupily do krajského kola olympiády, Sylvie pak i do kola celostátního.

Petra Smolíková a Markéta Anna Doležalová byly velmi úspěšné v České lingvistické olympiádě a postoupily také do ústředního kola.

A co jazyky cizí? Také dobré zprávy!

Zuzana Rudelová z oktávy složila mezinárodní cambridgeskou zkoušku CAE (úroveň C2 !!), Adéla Pivničková CAE (C1), několik dalších studentů získalo FCE certifikát.

Julie Kafková a Ondřej Mašek ze septimy získali zvláštní cenu za hezké umístění v soutěži Juvenes Translatores.

Ani v dalších jazycích se nemáme za co stydět, naopak zaznamenali jsme vynikající výsledky např. ve španělštině, kdy Anežka Miškovská ze septimy obsadila 1. místo v krajském kole soutěže a postoupila do kola celostátního.

 V ruštině nás potěšil postup Blanky Rousové ze sexty do celostátního kola, stejně jako úspěch Eileen Niederlové z 3.B a její 2. místo v českém finále Mezinárodní olympiádě v JR.

V němčině vybojoval Josef Komínek z kvarty 3. místo v okresním kole soutěže, Tereza Oravcová z 3.B 3. místo v soutěži Bücherwurm, terciánka Klára Kynclová, která s němčinou v tomto školním roce teprve začínala, získala 1. místo v soutěži Lesewettbewerb.

Bohužel , naši sportovci nedostali příležitost naši školu reprezentovat v různých soutěžích,  snad budou mít možnost si to příští rok vynahradit.

Všem úspěšným studentům  děkujeme za reprezentaci, stejně tak i všem pedagogům, kteří je na soutěže připravovali.

Už teď se  těšíme  na další úspěchy v novém školním roce a doufejme, že už bude vše “normálnější“.

Dagmar Tulisová

gallery

Přehled všech úspěchů