I v tomto roce získáváme certifikáty

S certifikátem do života

I v tomto roce se rozhodly naše studentky navzdory velmi obtížným podmínkám přihlásit ke složení německého certifikátu. Téměř dva roky intenzivní práce v hodinách němčiny, semináře i doma se nakonec zúročily a naše studentky získaly cenné certifikáty. Završily tím svoje středoškolské studium a certifikát rozhodně využijí i ve svém budoucím kariérním životě.

Děvčatům děkujeme za vynaložené úsilí a blahopřejeme. I v totmo roce je při jejich počinu finančně podpoří Rada rodičů.