Informace o konverzační soutěži v RJ

Školní kolo proběhne 26.2.2021

Školní kolo soutěže proběhne distančně nebo prezenčně podle aktuální situace v pátek, dne 26.2.2021 od 9:00. Soutěžící si vylosuje téma, na které bude hovořit a odpovídat na otázky. Stanovená témata: Škola, Zájmy/Koníčky, Volný čas, Sport, Cestování, Kultura, Rodina, Moje město. 

Kategorie I. 1. a 2. ročník,(sexta) kategorie II. 3. a 4. ročník. Vítězové postupují přímo do krajského kola.

Krajské kolo soutěže v ruském jazyce se bude konat distančně. Krajská komise soutěže zajistí zpracování soutěžních úkolů. Pro uspořádání krajského kola soutěže je zvolena aplikace MS Teams. Soutěžící budou pozváni na soutěž, v pozvánce jim bude sdělen den, hodina, průběh soutěže, technické údaje pro přihlášení (zaslán odkaz ke konverzaci s porotou), časový limit na vypracování zadání a následnou konverzaci s porotou.

V den konání krajského kola soutěže zkontroluje předseda poroty před zahájením soutěže, zda jsou všichni pozvaní účastníci přihlášeni. Ve stanovený čas bude soutěžícím zasláno online zadání. Po uplynutí časového limitu soutěžící odevzdávají elektronicky vypracovaný úkol. Další částí soutěže je konverzace – rozhovor s porotou, který bude probíhat v předem daných časech. Pro případ rovnosti bodů bude připravena rozřazovací otázka. Pro bezproblémový průběh soutěže je nutné kvalitní připojení k internetu soutěžícího (může pomoci vysílající škola), organizátor neručí za kvalitu připojení soutěžících. Pro konverzaci je nutná kamera, mikrofon, sluchátka (zapnutý zvuk). Porota stáhne a vyhodnotí úlohu, konverzační část a zpracuje výsledky.

Pokud na Vaší škole soutěž v těchto kategoriích proběhne (školní kola by měla proběhnout do 28. 2. 2021), postupuje vítěz školního kola do krajského kola. Pokud se vítěz nemůže ze zdravotních nebo jiných důvodů dalšího postupového kola zúčastnit, je možné vyslat náhradníka - dalšího nejlépe umístěného ve školním kole.

Srdečně zveme vítěze školních kol do krajského kola Soutěže v ruském jazyce, které proběhne 16. března 2021. Pořadatelem je Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí 1. Zahájení soutěže proběhne online v 9.15 hodin.