Informace pro studenty budoucích 1. ročníků

Milé studentky a milí studenti budoucí 1.A a 1.B!

          Prázdniny sice ještě ani nezačaly, ale my už přemýšlíme o tom, jak bude vypadat příští školní rok. Protože jste úspěšně složili přijímací zkoušky, začnete po prázdninách studovat na naší škole, a tak se součástí našich plánů stáváte i Vy a Vaši rodiče.

     V příloze máte přihlášky do nepovinných předmětů. Pokud budete mít zájem o studium některého předmětu z nepovinných předmětů, přihlášku prosím vyplňte a zašlete ji elektronicky na adresu iveta.dlouha@bigyzr.cz do 7. června.

Přihláška do nepovinného předmětu

    Zároveň prosím vyplňte a odešlete dotazník pro potřeby informačního systému Edupage, který na naší škole používáme. Studenti mají v tomto systému přístup ke známkování, docházce, suplování, zprávám od vyučujících, studijním materiálům apod. Přístupové informace studenti obdrží v prvním týdnu v září. Dotazník prosím vyplňte do 16. června 2019.

Dotazník

     Srdečně Vás zveme do kostela sv. Prokopa na náměstí ve Žďáře nad Sázavou, kde 2. září 2019 v 8.00 hodin proběhne mše svatá k zahájení školního roku – účast na mši je samozřejmě dobrovolná.

     Oficiální začátek školního roku se uskuteční v budově školy, v kmenových učebnách. Zde asi v 10.00 hodin začne první třídnická hodina. Využijete ji nejen ke vzájemnému seznámení, ale také budete informováni o průběhu celého školního roku, o rozvrhu hodin, vašich vyučujících, o pomůckách pro výuku apod.

     3. září 2019 proběhne ve škole burza učebnic, na které si budete moci zakoupit potřebné učebnice – jejich seznam bude poskytnut.

     Protože nám velmi záleží na tom, aby v nové třídě vznikl dobrý kolektiv, abyste k sobě našli správnou cestu, abyste si rozuměli a dokázali si navzájem pomoci ve chvílích, kdy se objeví problémy jakéhokoliv druhu, proběhne v prvních dvou zářijových týdnech seznamovací kurz, kterého se, jak doufám, všichni zúčastníte. Podrobné informace o něm budou uveřejněny do konce školního roku na našich webových stránkách.

     Ve druhém pololetí školního roku proběhne týdenní lyžařský výcvik.

     Věřím, že se těšíte na setkání s novými spolužáky, s námi i s příjemným a přátelským prostředím naší školy stejně tak, jako se těšíme my na Vás.

     Na závěr přejeme Vám i Vašim rodičům příjemně prožité prázdninové dny a v září na shledanou.

Třídní učitelky
Mgr. Iva Burešová
Mgr. Martina Filipová