Interview s Filipem

2. místo v krajském kole je Filipovo.

Interview s Filipem Zbořilem z kvarty

 (1. místo v okresním kole konverzace v AJ a 2. místo v krajském kole soutěže)

 

1) Jak probíhalo okresní a krajské kolo soutěže konverzace v AJ?

Okresní i krajské kolo probíhalo přes počítač, což mi celkem hodně pomohlo s nervozitou, která sice přetrvala, ale myslím si, že kdyby bylo soutěž "face to face", tak bych měl mnohem větší problémy. Jediné co mi trochu vadilo byla čekací doba mezi poslechem a samotným rozhovorem.

2) Co tě motivuje k učení se angličtiny?

Já ani moc konkrétní motivaci nemám. Samozřejmě, že se chci zlepšovat, protože se mi bude hodit, až se budu pokoušet dostat na nějakou vysokou školu v zahraničí nebo se ucházet o zaměstnání u nějaké zahraniční firmy. Ale angličtinu se většinou učím pasivně z internetu a videoher, kterým se věnuji většinu svého volného času.

3) Která dovednost je ti nejbližší a proč - mluvení, psaní, poslech nebo čtení?

Z těchto čtyř možností asi mluvení, ale já bych ještě přidal přemýšlení.

Protože se mi často stává, že nad něčím přemýšlím, nemůžu si vzpomenout na české slovíčko ale v angličtině mi naskočí hned a v ten moment přepnu do angličtiny a zbytek mého přemýšlení dokončím v angličtině. To se taky úzce váže k tomu, proč je mluvení č.1, protože mi dovoluje předávat myšlenky opravdu rychle.

4) Do které anglicky mluvící země by ses rád podíval a kterou jsi už navštívil?

Moje rodina nikdy moc necestovala do zahraničí a proto jsem zatím žádnou anglicky mluvící zemi nenavštívil, ale pokud bych si mohl vybrat, tak bych se chtěl asi podívat do USA a to jenom z toho důvodu, že mě zajímá jak moc jiný je život v USA než v Evropě.

5) Chceš jednou studovat angličtinu nebo je tento jazyk prostředkem získání jiných vědomostí?

Angličtina je pro mě spíše jenom prostředek pro snadnější vyhledávání informací na Internetu a prostředek komunikace v zahraničí.

 

Filipe, děkuji za rozhovor.

Jitka Stráská