Jak napsat seminární práci

Malý průvodce tvorbou seminární práce

 1. Vybrat si zajímavé téma a zapsat si ho.
 2. Navštívit knihovnu a pořídit si potřebnou literaturu.
 3. Půjčenou literaturu co nejdříve prostudovat.
 4. Dělat si poznámky.
 5. Přemýšlet.
 6. Dát to, co bylo nastudováno a vymyšleno, dohromady a hodit to na papír (či do počítače). Přitom :
  • dbát na logickou výstavbu práce - tvrdím -li něco, musím to zároveň  dokázat
  • psát jednoduše, jasně, čtivě; vyvarovat se mnohomluvnosti a rozplizlé neurčitosti
  • ctít pravidla vědecké práce - nevydávat cizí myšlenky za vlastní, nezkreslovat ani nefalšovat výsledky a názory jiných autorů
 7. Napsat seminární práci se všemi formálními náležitostmi. Ty jsou následující :

·        titulní strana (název školy, téma seminární práce, jméno, třída, školní rok)

·        obsah (názvy kapitol, číslo stránky, na které kapitolu hledat)

·        poznámkový aparát (doslovná citace nějakého autora - zvláštní kapitola Poznámky; v textu je označujeme horním indexem, arabskými čísly; pokud odkazujeme na myšlenku autora, parafrázujeme ji, učiníme bibliografický odkaz přímo v textu (příjmení autora, rok vydání publikace))

·        použitá literatura (řadíme ji abecedně dle příjmení autora)

Příklady bibliografických citací :

a)      monografická publikace

AUTOR. Název knihy. Místo vydání: Nakladatelství, rok vydání.

Maneken, P. Pokrok v lékařství. Praha: Odeon, 1984.

b)      časopisy, noviny

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí ČR. 1999. Praha: PRESS-KO.

c)      elektronické monografie

HONZÁK, F., PEČENKA, M.  Státy a jejich představitelé [CD-ROOM]. Praha: Libri, 1996.

RIEGER, S., VÁCHOVÁ, M. Chemie na internetu. In Informedia 98´: Sborník [online]. Praha: Albertina, 1988. [Cit. 3.5. 2004]. Dostupné z

URL : http ://www.aip.cz/informedia98/welcome.html.

 1. Svázat seminární práci (levé okraje listů by měly být spojeny po celé délce, např. kroužkovou vazbou)
 2. Práci si přečíst a zkontrolovat.
 3. V daném termínu ji odevzdat.

          Na vaše zajímavé a podnětné seminární práce se těší Iveta Dlouhá.

          Při jejich tvorbě vám přeji hodně zdaru !