Jako doma

Rodinná atmosféra na naší škole.

Jak se asi cítí naši studenti ve škole, kam chodí den co den od pondělí do pátku? Velká většina by odpověděla: „Jako doma…“

Nejsme velké gymnázium, řekla bych, že studenti i učitelé tvoří jednu rodinu. Už přes dvacet let nám záleží na vytváření přátelských vztahů, vzájemné pomoci a otevřené komunikaci. Důležité jsou pro nás hodnoty jako tolerance a respekt k jedinci, který si s sebou na studia přináší nějakou „jinakost“. Nikdo však nerozlišuje, zda je věřící, či nevěřící.

Mohli byste nabýt dojmu, že o přestávkách je na Biskupském gymnáziu nebeský klid. Opak je pravdou. Studenti ze všech dvanácti tříd, kteří se právě na chodbách potkávají, na sebe s úsměvem pokřikují, vzájemně se podporují a drží si palce, přejí si úspěšný den. Toto štěbetání na chvíli přeruší ťukání berlí - to se přiřítil Matěj. Své berle dokonale ovládá a nemá problém předběhnout kdejakého "pomalíka". Všichni však Matěje vřele a obdivně zdraví.

Atmosféru školy vytváří i příjemné prostředí. Z pláten pověšených na zdech pokyvují portréty vytvořené studenty Bigy, těmi současnými i těmi, kteří dále rozvíjejí své vědomosti na vysněných vysokých školách. Jak rádi se vracejí, aby se s námi podělili o své úspěchy!

Velmi těžko se popisuje atmosféra školy. Tu je třeba zažít na vlastní kůži. Přijďte tedy mezi nás, třeba i vy zde najdete pohodu, porozumění a hlavně nové přátele.