Každá pomoc je důležitá

Pro naše studenty nejsou důležité jen vědomosti, ale také hodnoty jako lidskost, všímavost, tolerance a pomoc druhým.

Studenti Biskupského gymnázia ve Žďáře nad Sázavou se pravidelně účastní humanitárních sbírek. Pomáhají slepcům, dále občanskému sdružení Rozum a cit, Společnosti pro hluchoslepé LORM i Oblastní charitě Žďár nad Sázavou. Můžete je potkat při akcích: Bílá pastelka /podpora slepců/, Sluníčkový den /podpora náhradní rodinné péče/, Červenobílé dny /podpora hluchoslepých/, Tříkrálová sbírka.

S našimi studenty se setkáváte ve žďárských ulicích v určené dny během dopoledne i odpoledne. Ten den nemusí sice do školních lavic, zato jako dobrovolníci našlapou několik kilometrů i v nepříznivém počasí a střetnou se s různými typy lidí. Někteří z nich mají srdce na dlani a rádi přispějí daný finanční obnos za benefiční předmět, jiní popustí uzdu své zlobě a „vyřídí si to se studenty hezky od plic“. 

Studenti si tak mohou zdokonalit své komunikační dovednosti, vyzkoušet si roli dobrovolníka a podpořit dobrý záměr. Pokud jsou studenti zdatní v prodávání benefičních předmětů, mohou získat i uznání v podobě drobného dárku. Od sdružení Rozum a cit dostanou i osvědčení.

Na oplátku k nám do školy přijedou zástupci uvedených sdružení a v průběhu předmětu výchova k občanství předají studentům zajímavé informace o tom, jak jejich organizace funguje, kterou cílovou skupinu podporují a jaký má jejich podpora význam. Někteří ze studentů si pak uvědomí, jak důležité jsou pro člověka smysly a jak důležitá je rodina.

Účast v humanitární sbírce není pro studenta možností, jak se vyhnout vyučování, ale možností, jak se posunout ve vývoji osobnosti zase o kousek dál.

                                                                                          Mgr. Hana Fejtová