Kde se naučit tu "správnou angličtinu"?

Učíme se tzv. World English.

Kde se naučit tu "správnou angličtinu"?

 

Kdekoliv rozvíjením všech 4 dovedností

 

  1. a) perceptivních dovedností

- tedy poslechem (ve škole,oblíbený pořad v angličtině, talk show, filmy, seriály a písničkami, cestováním)

- čtením (také ve škole, titulky filmů, slova písní, tzv. lyrics, časopisy, noviny, internetové zprávy)

 

  1. b) produktivních dovedností

 - mluvením (ve škole, se spolužákem při přípravě do školy, s kamarádem z jiné země, cestováním)

- psaním (opět ve škole, při účasti na soutěžích, emailová korespondence s kamarádem).

 

Tuto jednoduchou odpověď na otázku "Kde se naučit tu správnou angličtinu?" dal zajímavý příspěvek zkušených učitelů angličtiny Claudie Schiavon a Alana Halla na světové konferenci o budoucnosti angličtiny, která se konala 17. října 2020 v Londýně.

 

V této prezentaci mě zaujalo několik faktografických informací o tzv. World Englishes tedy světových angličtinách:

Světová populace čítá 7,8 miliardy lidí a anglicky mluví 2 miliardy lidí.

Angličtinou jako mateřským jazykem mluví pouhých 380 milionů obyvatel světa.

Tzv. Received Pronunciation, tedy správnou výslovností, mluví jen 2% populace ve Velké Británii.

Anglicky mluvící země, tedy tzv. inner circle, jsou USA, Irsko, Spojené království, Kanada a Austrálie.

Druhým oficiálním jazykem (tzv. outer circle) je angličtina v bývalých anglických koloniích jako např. Indie, Nigérie, Filipíny, Singapur, Srí Lanka, tj. asi 50 dalších zemí.

Objevil se však nový okruh uživatelů anglického jazyka v tzv. expanding circle, to je v zemích jako je Čína, Egypt, Indonésie, Japonsko, Korea a Tchaj-wan především jako komunikačního nástroje pro byznys.

V této fázi se angličtina stala světovým jazykem tzv.World English, což se událo kolem roku 1985.

Tento fakt vysvětluje, milí studenti, že většinou vaši rodiče či prarodiče nepoznali nutnost se učit angličtinu na střední či vysoké škole, ale pro vás je její znalost každodenní samozřejmostí. Stáváte se "world citizens", tedy světovými občany, a obohacujete svět svými znalostmi, prací a názory!

 

PhDr.Jitka Stráská, vyučující AJ